Nejstarší zmínka o domě č.p. 15 v obci Neratov se datuje do roku 1805, kdy tento dům vlastnil Matěj Bažant se svojí manželkou. Ti svůj podíl převedli na svého syna Jana Bažanta s manželkou Marií Bažantovou. Po smrti Jana Bažanta se stala jedinou majitelkou domu č.p. 15 Marie Bažantová, která ale neměla dostatek sil i prostředků, aby udržela chod domu. A tak se provdala za Josefa Macase, který statek rozšířil a dovedl k velké prosperitě. Na sklonku života převedl svůj podíl na svého syna Aloise Macase s manželkou. A tím se uzavřela jedna kapitola historie statku, protože v roce 1953 byl pan Alois Macas odsouzen ze nedodržení nesmyslných dodávek jako vlastizrádce. Krom trestu odnětí svobody celá rodina včetně dvou nezletilých dětí dostává zákaz pobytu v Pardubickém okrese. Dlouhá léta tak statek pustne a zdá se že je jeho osud zpečetěn.

Po roce 1990 dochází k rehabilitaci odsouzených a tedy i pana Aloise Macase, bohužel ale ten vzhledem k těžkým následkům vězení je po smrti. Rehabilitace a i následné restituce majetku se tak dožila jen manželka spolu se dvěma dětmi, ti se stávají v roce 1991 vlastníky statku Neratov č.p. 15. Po smrti paní Macasové vlastníky zůstávají stále obě děti, kteří poté předávají svůj podíl každý svému jedinému potomkovi. V průběhu roku 2020 se oba nakonec dohodli a na konci roku 2020 jeden z nich pan Josef Macas odkoupil celý podíl na nemovitostech a stal se tak jediným vlastníkem zemědělské usedlosti Neratov č.p. 15, včetně okolních pozemků.

Od roku 2021 provoz v zemědělské usedlosti Neratov č.p. 15 přejmenovává pan Josef Macas na obchodní název Farma Macas, kdy její faktický provoz zajišťuje společnost Farma Macas s.r.o.

Zážitkové ubytování Neratov můžete prožít na naší Farmě Macas. Ideální pro skupiny přátel i jako ubytování s dětmi. U nás zažijete plno příjemných zážitků a krásné prostředí ubytování Východní Čechy dotvoří tu správnou atmosféru pro dokonalou dovolenou. Těšíme se na Vaši návštěvu.